Xem tuổi Canh Thân và Qúy Sửu trong kinh doanh mang lại điều gì?

Công việc làm ăn nói riêng và đường công danh, sự nghiệp luôn là những điều vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người. Và không riêng một ai, tất cả chúng ta đều mong muốn mình sẽ thành đạt trong cuộc sống. Nhưng không phải cứ mong cầu là sẽ thành hiện thực, bởi vì ngoài nỗ lực của bản thân, quý bạn còn cần kết hợp với những yếu tố về phong thủy, cải vận. Chính vì thế, quý bạn cần lựa chọn đối tác, người hùn hạp làm ăn hợp tuổi với mình, tức là những người này có tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thân sinh năm 1980 của quý bạn trong năm 2019. Cùng xem tuổi Canh Thân phù hợp thế nào với tuổi Qúy Sửu trong kinh doanh

TUỔI CANH THÂN HỢP LÀM ĂN VỚI TUỔI QUÝ SỬU SINH NĂM 1973

Ngũ hành bản mệnh

– Quý bạn tuổi Canh Thân có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc ==> Bình Hòa = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Canh Thân có thiên can là Canh chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có thiên can Quý.

– Theo bình địa thiên can có Canh Bình Hòa Quý ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo ngũ hành của thiên can: Canh thuộc Kim, Quý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Canh Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có địa chi Sửu.

– Theo hợp khắc địa chi có Thân và Sửu Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

– Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Sửu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Tương sinh = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Canh Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm
Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Canh Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Càn => = 2 điểm

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *